Förtroendevalda Ödeshögs kommun

Nämnder/Styrelser (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Kommunrevisorer
Valnämnd