Förtroendevalda Ödeshögs kommun

Bolag (5 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
BK porten AB 2019-2022
Projekt i Ödeshög AB 2019-2022
Ödeshögs Utvecklings AB 2019-2022
Ödeshögsbostäder 2019-2022
Ödeshögs kommunhus AB 2019-2022